برگزاری ۹ سخنرانی علمی و ۶ پانل تخصصی با محوریت رادیوانکولوژی در چهل و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

چهل و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در مرکز همایش های رازی، برگزار شد. در این کنگره که تالار شماره ۵ آن به طور اختصاصی به موضوعات انکولوژی اختصاص داده شده بود و اداره آن را انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران بر عهده داشت، در طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت، موضوعات گوناگون با حضور اساتید و متخصصان رشته های مختلف به بحث گذاشته شد.

در ۹ سخنرانی مباحثی همچون تازه ها و تکنیک های نوین درمان تومورهای مغز و نخاع، سرطان پروستات، سرطان کولورکتال، رادیوتراپی سرطان رکتوم، رادیوتراپی استریوتاکتیک متاستاز مغز و نخاع و سرطان کلیه مطرح شد.

همچنین در ۶  پانل تخصصی نیز مدیریت لنفوم مغزی و نقش درمان های لوکال، عود تومورهای مغز و چالش های جراحی و رادیوتراپی مجدد، حفظ ارگان در سرطان مثانه، مدیریت بیمار مبتلا به سرطان پروستات با متاستاز محدود، مدیریت درمان سرطان رکتوم دیستال، نقش پزشکی شخص محور در مدیریت سرطان های کولورکتال مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است که آقای دکتر علی تقی زاده، مسوولیت دبیری علمی این برنامه را بر عهده داشتند.