توسعه ایران عزیزمان و حیات علمی جامعه ما، در گرو تلاش ها و خلاقیت دانشمندان، اساتید و اندیشمندان در تمامی عرصه هاست.

استاد فرزانه و گرانقدر
سرکار خانم دکتر فاطمه همایی شاندیز

انتخاب شایسته سرکار عالی به عنوان استاد برگزیده دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در سال ۱۴۰۳، نشان از فعالیت های آموزشی و پژوهشی درخشان شما دارد که مایه مباهات جامعه علمی، دانشگاهی و گروه رادیوانکولوژی است.
انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران با کمال افتخار این موفقیت ارزنده را تبریک عرض نموده و از تلاش ها و خدمات ارزنده شما در تولید علم سپاسگزاریم.
عزت، سربلندی، شادکامی، سلامتی و توفیقات روزافزونتان را در عرصه های مختلف زندگی و علمی آرزومندیم.