ارتباط با ما

راه های ارتباطی

نشانی: 

تهران میدان توحید خیابان توحید

خیابان طوسی پلاک ۶۳ طبقه اول واحد ۴

تلفن :

۰۲۱۶۶۵۶۷۶۱۹

۰۲۱۶۶۹۱۲۶۷۸-۹

فکس :

۰۲۱۶۶۵۶۷۶۲۰

Emai:

info@isro.org.ir