اطلاعات در خصوص فعالیت های انجمن

انجمن رادیو انکولوژی ( رادیوتراپی انکولوژی ) ایران با بیش از ۳۵۰ متخصص انکولوژی که در مناطق و مراکز مختلف کشور در عرصه درمان بیماران حضور دارند و با سابقه فعالیت ۵۰ ساله به عنوان اولین متولی درمان سرطان های توپر( Solid) در تلاش است با افزایش آگاهی و توانمندی‌های علمی و عملی اعضای خود در تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماران مبتلا به سرطان در سراسر کشور عزیزمان و با همکاری سایر گرو های تخصصی مرتبط با مقوله تشخیص و درمان بدخیمی ها به بهترین نحو وظیفه و رسالت خود را که ارتقای سلامت جامعه است، به انجام رساند .