شماره جدید مجله
“Reports of Radiotherapy & Oncology”
منتشر شد

شماره ویژه مجله انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران به مقالات هشتمین کنگره بین المللی رادیوانکولوژی اختصاص یافت.

در این شماره مجله، ۹۵ چکیده مقاله دریافتی از هشتمین کنگره بین المللی و هجدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی، بازنگاری و به زبان انگلیسی منتشر شده است.

این ویژه نامه مجله را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:
https://brieflands.com/journals/reports-of-radiotherapy-and-oncology