کنگره دوسالانه بین المللی انکولوژی کودکان (یادبود پروفسور پروانه وثوق) با حمایت علمی انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه در بیمارستان محک برگزار خواهد شد.

محوریت این کنگره رویکرد درمان چند تخصصی در تومورهای مغزی کودکان بوده و اساتید و متخصصان از دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی در آن حضور خواهند داشت.

این کنگره دارای امتیاز بازآموزی بوده و در ۵ پنل تخصصی و بیش از ۳۰ سخنرانی به مباحث مختلفی همچون خون و سرطان کودکان، هماتو انکولوژی، رادیوانکولوژی، پرستاری، تصویربرداری، روانشناسی خواهد پرداخت.

دریافت برنامه