جامعه جراحان ایران

چهل و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

در این کنگره مباحثی همچون مدیریت و درمان تومورهای مغزی، تازه های تشخیص و درمان سرطانهای مجاری ادراری و تازه های تشخیص و درمان سرطان های کولورکتال در قالب سخنرانی های علمی و پانل های تخصصی مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتنی است برنامه تخصصی حوزه رادیوانکولوژی هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۱۵ در مرکز همایش های رازی، تالار ۷، سالن رادیوانکولوژی برگزار می شود.

 چهل و پنجمین کنگره جامعه جراحان ایران با شناسه ۲۱۴۳۵۷ از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای ثبت نام در سامانه آموزش مداوم در  دسترس می باشد.
گروه های هدف:
– جراحی عمومی ۲۰ امتیاز
– جراحی کودکان ۲۰ امتیاز
– جراحی توراکس ۲۰ امتیاز
– جراحی ارتوپدی ۲۰ امتیاز
– جراحی مغزو اعصاب ۲۰ امتیاز
– جراحی زنان ۱۴ امتیاز
– جراحی پلاستیک ۱۴ امتیاز
– جراحی عروق ۱۴ امتیاز
– جراحی گوش، حلق و بینی ۱۴ امتیاز
– رادیوانکولوژی  ۱۴ امتیاز
– جراحی قلب و عرق ۱۰ امتیاز
– جراحی کلیه و مجاری ادرار ۱۰ امتیاز
– جراحی دهان فک و صورت ۱۰ امتیاز
– جراحی چشم ۱۰ امتیاز
– رادیولوژی ۱۰ امتیاز
– متخصصین بیهوشی، آسیب شناسی (پاتولوژی)، پزشکی هسته ای و پزشکی قانونی هر کدام ۶ امتیاز
– کارشناسی پرستاری و پرستاری اتاق عمل هر کدام ۶ امتیاز