کنفرانس علمی یک روزه سرطان های سر و گردن به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران برگزار شد.

کنفرانس یک روزه سرطان های سر و گردن، با حضور اساتید و متخصصان و به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد.
در ابتدا دکتر احمد عامری ضمن خوشامدگویی اهداف برگزاری را تشریح کرد.
در این سمینار، تازه های علمی در خصوص شیمی درمانی همزمان با رادیوتراپی، درمان های سیستمیک القایی، درمان سرطان های سر و گردن با متاستاز محدود، سرطان های سر و گردن عود کرده و متاستاتیک و نقش ایمونوتراپی در این نوع سرطان ها ارایه شد. در پانل نهایی نیز چالش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است که این کنفرانس علمی دارای امتیاز بازآموزی بود به دو صورت حضوری و مچازی برگزار گردید.