کنگره ESTRO 2024 از ۳ تا ۷ می (۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت) در کشور انگلستان، شهر گلاسگو برگزار شد. هدف از برگزاری این کنگره تقویت بیشتر رادیوانکولوژی به عنوان عضو اصلی مراقبت های بین رشته ای سرطان و تضمین دسترسی به خدمات پرتودرمانی برای همه بیماران مبتلا به سرطان که به آن نیاز دارند بود. در بیانیه چشم انداز جامعه ESTRO برای سال ۲۰۳۰ نیز این مهم عنوان شده است: “رادیوانکولوژی، سلامتی مناسب برای همه، همه با هم” در کنگره های قبلی این هدف تعیین شد که باید گام اول را با تاکید بر انعکاس و عمل بر روی فرصت ها و چالش های رادیوتراپی که در سال های اخیر در سرتاسر جهان مطرح شده است، برداشت. بنابراین موضوع امسال کنگره “پل زدن بر روی شکاف مراقبتی” انتخاب شد.

در این کنگره موضوعات مختلف و مرتبط با انکولوژی، رادیوتراپی و فیزیک پزشکی با هدف ارائه راه حل برای مدیریت شکاف های تشخیصی و درمانی موجود مورد بحث قرار گرفت.

از دیگر رویدادهای مهم این برنامه، برگزاری نشست انجمن های علمی عضو ESTRO بود که فعالیت های مشترک از جمله هماهنگی در آموزش کلینیکال انکولوژی و برگزاری آزمون مشترک در سطح اتحادیه اروپا به اشتراک و بحث گذاشته شد. در این نشست نمایندگان انجمن کلینیکال انکولوژی ایران نیز حضور داشتند.

همچنین در این کنگره طی نشست انجمن رادیوانکولوژی ایران با بخش آموزشی ESTRO، مذاکراتی برای مشارکت فعالانه تر این انجمن در سطح آسیا و مشارکت بخش آموزشی ESTOR در برگزاری کنگره سالیانه ۱۴۰۳ انجمن مورد موافقت قرار گرفت.