انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در نظر دارد در ماه آگاهی بخشی سرطان پستان (اکتبر) و در ادامه مجموعه تازهای انکولوژی (Updates on Oncology Series)، سمینار علمی یک روزه مدیریت سرطان پستان را برگزار نماید.

در این سمینار علاوه بر سخنرانی های تخصصی در محورهای شیمی درمانی، تارگت تراپی، ایمونولوژی و رادیوتراپی، یک موضوع چالشی (Debate) و یک پنل تخصصی با عنوان مواجهه با سرطان پستان متاستاتیک هورمون رسپتور مثبت توسط متخصصان رادیوانکولوژی، جراحی پستان، رادیولوژی، طب هسته ای و پاتولوژی برگزار خواهد شد.

همچنین در این برنامه در ابتدا و در قالب ابتکار عمل ارتقای انکولوژیست های جوان تحت عنوان IPYO، سه سخنران برتر نیز مطالب خود را ارائه خواهند کرد.

گفتنی است این سمینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و ۲۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۳.۳۰ در سالن پارسای هتل اوین برگزار می گردد.