انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران برگزار می کند:

پویش پیشگیری از سرطان پستان

همزمان با ماه آگاهی بخشی سرطان پستان، انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران با همکاری خانه سینما، خانه موسیقی، سازمان نظام پزشکی ایران، شبکه آفتاب، بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و مژوهشکده سرطان معتند پویش پیشگیری از سرطان پستان را برگزارمی نماید.

این پویش از ۹ مهرماه تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، همزمان با ماه اکتبر با هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه راه های پیشگیری و علایم هشدار دهنده سرطان پستان، اصلاح باورهای نادرست مردم در خصوص سرطان پستان از جمله درمان ناپذیر بودن آن، ارتقای مشارکت اجتماعی جهت تشخیص زودهنگام سرطان، جلب مشارکت سیاستگذاران و مجریان درون و برون بخشی سلامت و آشنایی مردم و ذینفعان و سازمان ها با برنامه های انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این پویش همگانی علاوه بر نهادهای مدنی و علمی، هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان، متخصصان و اساتید در راستای مسئولیت اجتماعی در حیطه ارتقای سلامت عمومی فعالیت خواهند کرد.