وبینار علمی ” Contouring and target volume delineation for prostate cancer “، از سلسله دوره های تکمیلی کلینیکال انکولوژی با حضور اساتید و متخصصان و به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ به صورت انلاین برگزار خواهد شد.

این وبینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و تخصص های گوناگون شامل رادیوانکولوژی، گروه هدف این سمینار خواهند بود.