به دعوت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، جلسه دبیران انجمن های علمی در سالن همایش های رازی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه برگزار شد.
دکتر سید فخرالدین حجازی، دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، در ابتدای جلسه، ضمن خوشامدگویی گفت: این امید وجود دارد که با مشارکت انجمن ها نقشه راه مشترک برای هم افزایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود طراحی گردد.
وی ضمن تشکر از فعالیت و نقش انجمن ها در دوران پاندمی کووید ۱۹ به ویژه در حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی گفت: انجمن های علمی نقش بسیار مهمی در کشور دارند و در صورت مسیریابی صحیح و برنامه ریزی دقیق می توانند با اقدام مبتنی بر شواهد، تصدی گری دولت را کاهش دهند.
حجازی ادامه داد: در طی سی سال گذشته، تنها وزیری که در گذشته سابقه دبیری انجمن های علمی را داشته است، جناب دکتر عین الهی است. بنابراین دید مثبتی نسبت به انجمن های علمی و‌ پررنگ شدن نقش آنها و توجه به ظرفیت آنها در آموزش، پژوهش، درمان، تدوین گایدلاین ها، اعتباربخشی و ارتباطات علمی بین المللی دارند، که فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت انجمن هاست.
وی در انتها اعلام کرد که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، در آینده نزدیک جلسه دیگری با حضور روسای انجمن های علمی برگزار خواهد شد.
گفتنی است در این نشست تخصصی، دکتر علی مطلق، دبیر انجمن رادیوانکولوژی ایران حضور داشتند.