همایش تازه های تشخیص و درمان سرطان های دستگاه ادراری با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران برگزار می شود
همایش دو‌ روزه تازه های تشخیص و درمان سرطان های دستگاه ادراری با حضور اساتید برجسته رادیوانکولوژی، هماتوانکولوژی و اروانکولوژی کشور در تاریخ ۲ و ۳ تیرماه به همت دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار خواهد شد.
محورهای این همایش چالش های درمان بیماران سرطان پروستات با متاستاز، چالش های درمان بیماران سرطان کلیه با متاستاز، نقش ایمونوتراپی در درمان سرطان مثانه و چالش های درمان سرطان مثانه با درگیری عضله است.

گفتنی است که این همایش دو روزه دارای امتیاز بازآموزی بوده و با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران برگزار می گردد.