همایش دو روزه تازه‌های تشخیص و درمان سرطان دستگاه‌های ادراری با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران در یزد برگزار شد.
دکتر محمدعلی برومند، دبیر علمی همایش با اشاره به افزایش بروز سرطان در استان یزد گفت: هدف از برگزاری این همایش، بیان چالش‌ها و امکانات موجود در درمان سرطان در استان و ارائه راهکار‌های مناسب به منظور درمان بهتر بیماران بود.
وی ادامه داد: سرطان تک نفره قابل درمان نیست و بر این اساس ۱۰۰ نفر از متخصصان حوزه سرطان در این همایش حضور یافته و تکنیک‌های جدید رادیوتراپی دنیا را بیان کردند. روش‌های نوین تشخیصی درمانی سرطان‌های دستگاه‌های ادراری نیز در این همایش دو روزه مطرح شد.
گفتنی است در مراسم افتتاحیه این همایش دکتر علی مطلق، دبیر انجمن رادیوانکولوژی در خصوص وضعیت سرطان های دستگاه ادراری تناسلی و اهمیت تشخیص زودهنگام و مشارکت تخصص های مختلف در تشخیص و درمان آنها سخنرانی کردند.