انجمن رادیوانکولوژی ایران در لیست ۲۰ انجمن برتر کشور در دو شاخص پژوهشی و تشکیلات

در نشست انجمن های علمی گروه پزشکی که در روز ۲۹ تیر ماه در حضور وزیر بهداشت برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت این انجمن ها در پیشبرد اهداف نظام سلامت تاکید شد.

در این نشست تخصصی، دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت گزارشی از وضعیت و جایگاه انجمن های علمی و فعالیت های دبیرخانه کمیسیون ارائه کرد که نشان داد۲۰۱ انجمن علمی گروه پزشکی دارای پروانه تاسیس هستند که از این تعداد، ۵۷ انجمن مربوط به علوم پایه، ۷۷ علوم بالینی، ۸ داروسازی، ۱۵ دندان پزشکی و ۴۵ انجمن بین رشته ای است.

بر اساس این گزارش ارزشیابی و اعتبار بخشی انجمن های علمی گروه پزشکی از سال ۱۳۹۸ به صورت الکترونیک انجام شده و در این ارزیابی ۷ شاخص آموزش، پژوهش، برون سازمانی، تشکیلات، اعضا، مدیریتی و شاخص مالی قابل توجه است.

شایان ذکر است بر اساس این گزارش، در میان بیش از ۲۰۰ انجمن علمی، انجمن رادیوانکولوژی ایران در شاخص های پژوهش و تشکیلات در لیست ۲۰ انجمن برتر کشور قرار دارد.