سمینار چالش‌ها در پرتودرمانی با شدت متغیر برگزار شد

سمینار دو روزه چالش ها در پرتودرمانی با شدت متغیر با همکاری انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در شهر مشهد برگزار شد. دکتر مخدومی، رییس انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در مراسم افتتاحیه این سمینار گفت: با توجه به ورود تکنیک های رادیوتراپی با روش IMRT در کشور، لازم است متخصصان در این زمینه توانمندی خود را افزایش دهند در عین حال افزایش دانش و مهارت گروه فیزیک پزشکی و تکنولوژیست های پرتودرمانی نیز نباید فراموش شود.  

دکتر علی تقی زاده مسوولیت دبیر علمی و دکتر مهدیه دیانی مسوولیت دبیر اجرایی این سمینار را بر عهده داشتند. 

در روز اول این سمینار سه مبحث مهم و به روز چالش های مرتبط با ارگان های در معرض خطر، ارزیابی طراحی درمان و ثبت و تایید تصویربرداری حین درمان در پرتودرمانی با شدت متغیر توسط اساتید ارائه شد. در این روز پنل با رویکرد سرطان های ناحیه سر و گردن توسط دکتر اربابی و پنل با رویکرد سرطان رکتوم توسط دکتر مطلق برگزار و تازه های روز و یافته های مطرح شده در مجامع علمی نیز در این دو پانل تخصصی ارائه گردید. 

در روز دوم نیز کارگاه عملی با محوریت دو مبحث مهم کانتورینگ تومورهای مغزی توسط دکتر کاظم انوری و دکتر فرشید اربابی و کانتورینگ سرطان های سر و گردن توسط دکتر سارا سمیعی و دکتر مونا ملک زاده برگزار شد و شرکت کنندگان به کانتور بیماران در سامانه طراحی درمان پرداخنند و مسوولان کارگاه نیز نکات مهم و عملی و چالش های موجود را ارائه کردند.