دکتر رهام سالک، دبیر علمی هفدهمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۱ شد.

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در حکمی دکتر رهام سالک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را بعنوان دبیر علمی هفدهمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۱ منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر رهام سالک
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با عنایت به شایستگی های جنابعالی، به عنوان دبیر علمی هفدهمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۱، انتخاب شده اید.

دکتر یاشا مخدومی
رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران