دکتر نیما موسوی، دبیر اجرایی هفدهمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۱ شد.

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در حکمی دکتر نیما موسوی را به سمت دبیر اجرایی هفدهمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۱ منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر نیما موسوی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با عنایت به شایستگی های جنابعالی، به عنوان دبیر اجرایی هفدهمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۱، انتخاب شده اید.

دکتر یاشا مخدومی
رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران