سمینار علمی  Update on Precision Medicine & Targeted Therapy in Oncology برگزار می شود

انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در نظر دارد در ادامه Updates on Clinical Oncology، سمینار علمی پزشکی شخصی یازی شده در سرطان را برگزار نماید.

در این برنامه علمی سخنرانی ها و پانل های تخصصی با محوریت تارگت درمانی در سرطان مری و معده، سر و گردن، ریه و پستان خواهد بود.

گفتنی است این برنامه دارای امتیاز بازآموزی بوده و ۲۱ دی ماه از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۴ در سالن پارسه هتل پارسیان اوین برگزار می گردد.