کنفرانس سالانه ایمونوانکولوژی ISRO به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران برگزار می شود

انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران کنفرانس سالانه ایمونوانکولوژی ISRO را برگزار می نماید.
این برنامه علمی شامل سخنرانی ها و پانل های تخصصی با محوریت ایمونوتراپی در سرطان پستان، کولون، پروستات، مثانه، ایمونورادیوتراپی در SCLC و مدیریت عوارض ایمونوتراپی خواهد بود.
گفتنی است این برنامه دارای امتیاز بازآموزی بوده و ۱۴ دی ماه از ساعت ۸:۴۰ تا ۱۳:۳۰ در سالن خلیج فارس هتل اسپیناس برگزار می گردد.