در ادامه Updates on Clinical Oncology، و به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران،  سمینار علمی پزشکی شخصی یازی شده در سرطان برگزار شد.

این برنامه علمی با ۴ سخنرانی و۴ پنل تخصصی با محوریت درمان شخصی سازی شده و تارگت درمانی در سرطان مری و معده، سر و گردن، ریه و پستان  ۲۱ دی ماه از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۴ در سالن پارسه هتل پارسیان اوین برگزار گردید.

گفتنی است دبیر علمی این برنامه دکتر سعدی پور بود.