وبینار علمی ”contouring and target volume delineation for lung cancers “ برگزار خواهد شد

وبینار علمی ” contouring and target volume delineation for lung cancers “
از سلسله دوره های تکمیلی کلینیکال انکولوژی با حضور اساتید و متخصصان و به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ به صورت انلاین برگزار خواهد شد.

این وبینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و تخصص های گوناگون شامل رادیوانکولوژی، گروه هدف این سمینار خواهند بود.

لینک وبینار:

https://www.skyroom.online/ch/moridgouran/isro