فراخوان سخنرانی در سمینار یک روزه سرطان پروستات

انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در نظر دارد  در سمینار یک روزه سرطان پروستات که در روز ۱۸ مردادماه برگزار می شود، از سخنرانی متخصصان جوان و در قالب IPYO (Initiative for Promoting of Young Oncologist) استفاده نماید.

تمام فارغ التحصیلان رشته رادیوانکولوژی که کمتر از ۵ سال از زمان فراغت از تحصیل ایشان گذشته و یا کمتر از ۴۰ سال سن دارند، می توانند در این برنامه علمی شرکت نمایند.

افراد علاقه مند می توانند از ارائه خود ویدئوی ۱۵ دقیقه ای آماده و تا ۳۱ تیرماه به ایمیل انجمن به آدرس info@isro.org.ir  ارسال نمایند. 

گفتنی است ویدئو ارسالی می بایست شامل اسلایدها، و فایل صوتی سخنرانی باشد. 

گفتنی است از برگزیدگان که توسط کمیته برگزاری این برنامه  انتخاب می شوند، جهت حضور و ارائه سخنرانی مرتبط دعوت به عمل خواهد آمد.