برپایی غرفه انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در ESTRO 2023

کنگره ESTRO 2023 از عصر روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، به مدت پنج روز در شهر وین کشور اتریش آغاز به کار کرد.

در این کنگره رویدادهای جانبی و نمایشگاهی نیز فراهم  و برپا شده است که انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران هم در غرفه اختصاصی خود به تشریح دستاوردها و برنامه های این انجمن می پردازد.

گفتنی است، این کنگره که به صورت سالیانه توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی اروپا برگزار می شود که امسال هم با شعار “رادیوتراپی انکولوژی، سلامتی بهینه برای همه، با هم” جهت ارائه  آخرین دست آوردها برپا شده است.