پیرو حضور چشمگیر و فعالانه انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران در برگزاری کنگره ESMOدر حوزه آسیا و اقیانوسیه (ESMO Asia-Pacific )،  انجمن مدیکال انکولوژی اروپا مراتب تقدیر خود را اعلام نمود.

گفتنی است کنگره انجمن مدیکال انکولوژی در حوزه آسیا و اقیانوسیه از تاریخ ۱ تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳ در کشور سنگاپور برگزار و در آن آخرین پیشرفت ها در حیطه انکولوژی در قالب برنامه های آموزشی و علمی متنوع از قبیل سمینار، پوستر، جلسات آموزشی گروهی و فردی و نیز سمپوزیوم های اقماری ارائه گردید.

شایان ذکر است انجمن رادیوانکولوژی ایران در این گردهمایی مشارکت فعال بصورت برپایی غرفه و ارائه مقاله داشت.