اولین جلسه کمیته علمی هفتمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی با حضور اساتید، اعضای کمیته علمی و اجرایی، هیئت مدیره انجمن رادیوانکولوژی ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ در محل هتل انجمن برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست هم اندیشی «بحث و بررسی محورها و اهداف  همایش و نهایی سازی کارگاه های جانبی» بود.

در این جلسه، دکتر سالک، دبیر عملی هفتمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی، به توضیح محورهای همایش و اهداف آن پرداخت و پس از آن هر یک از اعضای کمیته علمی و اجرایی نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

گفتنی است « هفتمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی » در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در هتل المپیک برگزار خواهد شد.