کنگره سرطان های دستگاه ادراری به همت انجمن علمی رادیوانکولوژی و اوروانکولوژی ایران برگزار شد

کنگره دو روزه سرطان های دستگاه ادراری در ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه با حضور متخصصان، اساتید و دستیاران به ویژه از رشته های انکولوژی و اورولوژی برگزار شد.

در این کنگره سخنرانی ها و پانل های تخصصی با محوریت درمان سیستماتیک سرطان متاستاتیک پروستات، جراحی و رادیوتراپی تخصصی سرطان پروستات، جراحی رباتیک سرطان مثانه، درمان های جدید سرطان متاستاتیک مثانه و موضوعات مهم دیگر ارایه شد.

گفتنی است این کنگره با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی برگزار گردید و دکتر مطلق از گروه رادیوانکولوژی و دکتر سلیمانی از گروه اوروانکولوژی مسوولیت دبیری علمی آن را بر عهده داشتند.