سمپوزیوم کشوری دستیاران رادیوانکولوژی به میزبانی مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری انجمن علمی رادیوانکولوژی ایران، روز پنج شنبه ۲۰ مرداد از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ در محل هتل اسپیناس با شرکت جمعی از استادان و دستیاران این رشته به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این برنامه برخی مباحث مهم و به روز سرطان های سر و گرون و کولورکتال در قالب ۸ پانل توسط ۲۰ نفر از دستیاران و ۸ نفر از اساتید رادیوانکولوژی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه شد.