سمینار یک روزه رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRS و SBRT) روز ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران در محل سالن کارون هتل پارسیان اوین برگزار شد.
گفتنی است در این سمینار، متخصصان رادیوانکولوژی و اعضای هیات علمی گروه  فیزیک پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در خصوص اندیکاسیون های اینتراکرانیال و اکستراکرانیال این نوع درمان به ارائه سخنرانی پرداختند. همچنین خصوصیات انواع دستگاه های ارائه دهنده درمان استریوتاکتیک از جمله گامانایف، سایبرنایف و  شتاب دهنده خطی ارائه گردید. در پایان نیز مفهوم ایمونورادیوسرجری و تجربه های جهانی در این زمینه تشریح شد.