نشست علمی بین المللی با عنوان “درمان های نئوادجوانت در سرطان پستان با HER-2 مثبت” برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی که توسط گروه رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران برگزار می گردد، یافته های جدید در خصوص “سرطان پستان HER-2 مثبت در مراحل اولیه” تشریح خواهد شد.

این کنفرانس بین المللی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۴ در بیمارستان شهدای تجریش برگزار می شود.