راهنمایی برای شرکت کنندگان در آزمون دستیاری
رشته رادیوانکولوژی با بیش از ۵ دهه سابقه، قدیمی ترین رشته آموزشی انکولوژی و اولین تخصص ارائه دهنده خدمات غیر جراحی برای تشخیص و درمان سرطان در ایران است.
ارزیابی های جامع بیمار برای تشخیص و تعیین مرحله بیماری و ارائه درمان های غیرجراحی مختلف شامل انواع درمان های سیستمیک (شیمی درمانی، تارگت تراپی و ایمونوتراپی) و پرتودرمانی های مختلف (با روش های سه بعدی، آرک تراپی، استریوتاکتیک و براکی تراپی)، در زمره وظایف متخصصان این رشته است.

همچنین آموزش سطوح مختلف ارائه دهنده این خدمات و پژوهش در حوزه سرطان شناسی نیز می تواند مورد توجه متخصصان علاقمند این رشته قرار گیرد.

کاری از کمیته دستیاری انجمن رادیوانکولوژی ایران