دکتر ریچل بروکس (Rachel Brooks) از مرکز مراقبت های بدخیمی شمال، نیوکاسل انگلستان، در کنگره امسال ESTRO به نقش SABR در درمان آریتمی قلبی پرداختند. این مطالعه، یک استفاده دیگر از رادیوتراپی در درمانی بیماری های غیربدخیم را نشان می دهد.

دکتر آلکساندرا گیلبرت (Alexandra Gilbert) از انگلستان نتایج کوتاه مدت کارآزمایی بالینی ACT4 در خصوص رژیم استاندارد در مقایسه با کوتاه مدت (Short Course) در درمان بدخیمی های کانال آنال را در کنگره امسال ESTRO ارائه دادند. نتایج نشان داد که در هر دو بازه مطالعه (دوز ۵۰.۴ و ۴۱.۴ گری)، میزان پاسخ شش ماهه بالغ بر ۹۰ درصد است. از سوی دیگر دوز کمتر تجویز شده با IMRT با بهبود بیشتر عملکرد جنسی در شش ماه همراه بود. البته باید منتظر نتایج بلند مدت در خصوص کنترل لوکال و بقای کلی باشیم.

در آخرین روز از کنگره بین المللی ESTRO 2023 برای اولین بار در جهان نقش رادیوتراپی هدایت شده با بیولوژی (Biology-Guided Radiotherapy.) تحت عنوان مطالعه BIOGUIDE-X توسط دکتر لوک ویتزتوم (Lucas Vitzthum) از مرکز رادیوتراپی آنکولوژی استنفورد ارائه گردید.

شایان ذکر است کنگره بعدی Glasgow United Kingdom در سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.

ترجمه و تدوین: دکتر سید علیرضا جوادی نیا – استادیار رادیوانکولوژی

ویرایش و تنظیم: کمیته آموزش تخصصی و کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی