انجمن رادیوانکولوژی ایران به اطلاع می رساند که  ESMO دوره های آموزشی زیر را برای شرکت کنندگان در منطقه آسیا و اقیانوسیه  برگزار خواهد کرد. برای شرکت در کارگاه های مورد علاقه به صورت انلاین ثبت نام نمایید.

•         ESMO Preceptorship on Breast Cancer, 29-30 November 2023, Singapore – Online Application deadline: 23 August 2023

https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-preceptorship-on-breast-cancer-2023-singaporeESMO

•         ESMO Preceptorship on Gastric Cancer, 29-30 November 2023, Singapore – Online Application deadline: 21 August 2023

https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-preceptorship-on-gastric-cancer-2023-singapore

•         ESMO Advanced Course on Locoregional and systemic therapy options for advanced HCC patients: Optimising practice and research, 4-5 December 2023, Singapore – Online Application deadline: 27 September 2023

https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-advanced-course-on-optimising-practice-and-research-of-locoregional-and-systemic-therapy-options-for-advanced-hepatocellular-carcinoma-patients-2023-singapore

•         ESMO Advanced Course on EGFR in Lung Cancer, 26-27 January 2024, Hong Kong – Online Application deadline: 25 October 2023

https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-advanced-course-on-egfr-in-lung-cancer-2024-hong-kong

Online application will open soon for the following educational courses:

•         ESMO-EANM Advanced Course on Diagnostic and therapeutic applications of nuclear medicine in oncology, 4-5 December 2023, Singapore – Online Application will open soon

• ESMO Advanced Course on Early drug development, 2-4 February 2024, Hong Kong – Online Application will open soon