رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در حکمی دکتر سید محمد حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز را بعنوان دبیر علمی هجدهمین کنگره سالانه و هشتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۲ منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر سید محمد حسینی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

با عنایت به شایستگی های جنابعالی، به عنوان دبیر علمی هجدهمین کنگره سالانه و هشتمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی در سال ۱۴۰۲، انتخاب شده اید.

با توجه به تعهد و درایت حضرتعالی امید است ضمن هماهنگی های لازم با دبیر انجمن با برگزاری هر چه شکوهمندتر این همایش، نتایج علمی شایسته ای حاصل گردد.

دکتر یاشا مخدومی

رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران