چهل و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

چهل و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با همکاری انجمن رادیوانکولوژی ایران ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
در این کنگره ۵ روزه مباحثی همچون سرطان های پستان، ژنیکولوژی، دستگاه گوارش، ریه، سر و گردن، نوروانکولوژی، سارکوم ها و دانستنی های انتظامی در قالب سخنرانی های علمی و پانل های تخصصی مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتنی است برنامه تخصصی حوزه رادیوانکولوژی هر روز از ساعت ۱۱ تا ۱۶:۳۰ در مرکز همایش های رازی، سالن رادیوانکولوژی برگزار می شود.