همکاران عزیز عضو انجمن رادیوانکولوژی ایران
با عرض سلام و ادب
با توجه به درخواست همکاران در طی جلسات مختلف حضوری و مکالمات مجازی در مورد نحوه استفاده بهینه و تفسیر مقالات و مستندات علمی، کارگاهی با عنوان “اصول پژوهش و نقد مقاله در انکولوژی” طراحی شده و طی چهار جلسه سه ساعته از ساعت ۸.۳۰ تا ۳۰ : ۱۱ پنجشنبه های دی ماه (۲، ۹، ۲۳ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.
با توجه به لزوم حضور و تمرکز شرکت کنندگان بر مطالب و شیوه برگزاری (کارگاه )، نحوه شرکت به صورت حضوری با ظرفیت محدود و در محل انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران خواهد بود. مجوز برنامه حضوری و امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت اخذ شده است.
شایان ذکر است که گواهی حضور صرفاً به افرادی که در همه جلسات و به طور کامل حضور داشته باشند اعطا می گردد. در صورت ثبت نام و عدم حضور یا حضور ناقص، در کارگاه های بعدی امکان ثبت نام آن افراد فراهم نخواهد بود.
جهت استفاده سایر همکاران مراکز که امکان حضور فیزیکی در برنامه را ندارند فیلم ضبط شده برنامه پس از برگزاری، در اختیار قرار خواهد گرفت.
امید است برگزاری چنین کارگاه‌هایی، دانش پایه و کاربردی متخصصان و همکاران عزیز رادیوتراپی آنکولوژی را برای تفسیر علم روز دنیا و به کارگیری آن در مراقبت بیماران ارتقا دهد.
در صورت تمایل حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰، نام و نام خانوادگی ،کد ملی و شماره نظام پزشکی خود را به شماره واتساپ انجمن (۰۹۲۱۴۳۷۲۲۶۷) ارسال فرمایید. با توجه به محدودیت تعداد، اولویت با افرادی است که از زمان نشر این آگهی نسبت به ثبت‌نام به شیوه بالا اقدام نمایند.
جزییات برنامه و مدرسان در پی دی اف زیر قابل مشاهده است.
با تقدیم احترام