وبینار تازه های سرطان کلیه در روز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ با حضور اساتید و صاحبنظران در حوزه تشخیص و درمان سرطان برگزار گردید .

لینک مشاهده برنامه