در داشبوردهای سامانه سیمای سرطان اطلاعات در خصوص ثبت سرطان پایه، سرطان و کووید ۱۹، هزینه-خدمت، مرگ و میر، تشخیص زودهنگام، بقا، مرگ و بقا را مطالعه کرد.

در این پروژه سرطان پایه به تفکیک تمامی سیستم ها ،ارگان ها و مورفولوژی‌های مختلف از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ برای زنان و مردان و در سطح ملی و استانی محاسبه شده است. لازم به ذکر است تمامی اطلاعات پس از گذرندان مراحل پاکسازی و آماده سازی داده ها و تایید کیفیت اطلاعات توسط اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار محققان و سیاست گذاران کشور قرار گرفته است. منبع این داده های جمع آوری شده بخش ثبت ملی سرطان سامانه سیمای سرطان جمهوری اسلامی ایران است.

دسترسی به اطلاعات