حمایت انجمن اروپایی مدیکال انکولوژی (ESMO) از ششمین کنگره بین المللی و شانزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

پس از حمایت و تأیید انجمن اروپایی رادیوتراپی انکولوژی (ESTRO) از ششمین کنگره بین المللی و شانزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی، انجمن اروپایی مدیکال انکولوژی (ESMO) نیز حمایت خود از این این کنگره را اعلام کرد.
جلسات علمی مشترک با سخنرانان این دو انجمن اروپایی نیز در کنگره کلینیکال انکولوژی برگزار خواهد شد.

ششمین کنگره بین المللی و شانزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی با شرکت سخنرانان داخلی و بین المللی، ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ توسط انجمن رادیوانکولوژی ایران برگزار می‌شود.
لازم به ذکر است برای شرکت در این کنگره، ثبت نام در سایت کنگره به آدرس iscocongress.com الزامی است.
آخرین مهلت ثبت نام، ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ می‌باشد.