همکاران عزیز و اعضای محترم

انجمن رادیوانکولوژی ایران

با سلام و احترام

پیرو برگزاری اولین جلسه هیات مدیره جدید، افراد زیر به عنوان هیات رئیسه انتخاب شدند:

رئیس: جناب دکتر مخدومی

نایب رئیس: جناب دکتر شهبازیان

دبیر: جناب دکتر مطلق

خزانه دار: جناب دکتر مافی

با آرزوی موفقیت برای هیات مدیره جدید