با توجه به تشکیل کمیته انتخابات انجمن مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ و با دستور انتخابات هیات مدیره و بازرس در اواخر خرداد ماه سال ۱۴۰۰ بدینوسیله از اعضای پیوسته محترم واجد شرایط ماده ۸ آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که متقاضی کاندیداتوری به عنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس انجمن می باشند در خواست می گردد از تاریخ ۵/۱/۱۴۰۰ تا ۳۱/۱/۱۴۰۰ با مراجعه به سایت انجمن به آدرس www.isro.org.ir و دریافت فایل ثبت نام نسبت به تکمیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه (تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس) به صورت فایل PDFیا  JPEG به ایمیل انجمن info@isro.org.ir داوطلبی خود را اعلام فرمائید.پس از ثبت نام دریافت تاییدیه ثبت نام از دفتر انجمن از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ الزامی و به عهده داوطلب می باشد.

تلفن:۹-۶۶۹۱۲۶۷۸

کمیته انتخابات انجمن پرتودرمانی سرطان ایران

دریافت فایل های مورد نیاز