جلسه کمیته علمی و اجرایی در خصوص بررسی محتوی علمی و امور اجرایی ششمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و شانزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی در روز پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰ در محل دفتر انجمن برگزار گردید.