انالله و اناالیه راجعون
درگذشت استادگرانقدر جناب آقای دکتر مرتضی سجادی را به جامعه پزشکی و همکاران محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.
انجمن رادیوانکولوژی ایران