دکتر آذین احمری احتمالا امام حسین مشغول شوند
دکتر مقتدا  شعوری زنجان، بلوار پرفسور ثبوتی،بلوار مهرانه کلینیک رادیوتراپی مهرانه زنجان-اهر
دکتر حمید قهرمانی زنجان
دکتر  ژاله کریمی مقدم زنجان – اتوبان شیخ فضل اله نوری ، بالاتر از میدان ولیعصر(عج)، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  مریم واشقانی زنجان، بلوار پرفسور ثبوتی،بلوار مهرانه کلینیک رادیوتراپی مهرانه زنجان