احمدرضا امیران اصفهان  بیمارستان میلاد
علی اخوان اصفهان ، بیمارستان سید الشهدا
 حمید امامی اصفهان ، بیمارستان سید الشهدا 
 جعفر امامی اصفهان
نگاه چعبی اهوازی اصفهان
 مینا تجویدی اصفهان بیمارستان سیدالشهدا
 حمیرا حاج‌احمدیان اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 مهناز رعایایی اصفهان بیمارستان سید الشهدا
محمد طاهری اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 علیرضا عموحیدری اصفهان بیمارستان میلاد اصفهان
 بهزاد علیان اصفهان  بیمارستان میلاد
علی اکبر فولادی اصفهان
 صدیقه قاسمی اصفهان
فرهاد قدیری اصفهان
مهسا کیانی نیا اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 عباس گوگی زاده اصفهان
رضا مقاره عابد اصفهان بیمارستان سید الشهدا اصفهان
 نادیا نجفی زاده اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 فرزانه نیکوبین اصفهان-بیمارستان سید الشهدا
 سیمین همتی اصفهان بیمارستان حضرت سیدالشهدا