همایش برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی

همایش یکروزه برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور پنج شنبه  ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ ساعت موضوع سخنران ۸:۴۵-۹ افتتاحیه   هیئت رئیسه : دکتر حسین فودازی…

اطلاع رسانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) موسسه انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران با شماره ثبت ۳۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰ به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن در روز پنجشنبه…