نحوه مشارکت در انتخابات

نحوه مشارکت در انتخابات

خواهشمند جهت مشارکت در رای گیری از ساعت 15 بامداد لغایت 23:45 تاریخ 6 خرداد ماه 1399 از طریق سایت زیر طبق دستورالعمل اقدام نمایید . تنها افرادی قادر به رای دهی هستند که قبلا در سامانه ثبت نام و

رزومه کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس

رزومه کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس

با توجه به زمان برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن در تاریخ 6 خرداد ماه 1399 اطلاعات و مشخصات کاندیداها جهت بررسی اطلاع رسانی می گردد. دکتر زینب آبیار سوابق علمی و اجراییبرنامه دکتر آذین احمری سوابق علمی و اجرایی برنامه دکتر