جلسه کمیته علمی و اجرایی در خصوص بررسی محتوی علمی و امور اجرایی ششمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و شانزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی در روز پنجشنبه 22 مهر ماه 1400 در محل دفتر انجمن برگزار گردید.