دکتر آذین احمری احتمالا امام حسین مشغول شوند
دکتر مقتدا  شعوری زنجان، بلوار پرفسور ثبوتی،بلوار مهرانه کلینیک رادیوتراپی مهرانه زنجان-اهر
دکتر حمید قهرمانی زنجان
دکتر  ژاله کریمی مقدم زنجان – اتوبان شيخ فضل اله نوری ، بالاتر از ميدان وليعصر(عج)، مرکز آموزشی درمانی وليعصر(عج) بخش رادیوتراپی انکولوژی
دکتر  مريم واشقانی زنجان، بلوار پرفسور ثبوتی،بلوار مهرانه کلینیک رادیوتراپی مهرانه زنجان